Po absolvování Střední průmyslové školy stavební v Hradci Králové, obor Technická zařízení budov jsem stejný obor vystudoval i na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Od roku 1998 jsem členem Společnosti pro techniku prostředí. Již v době studií jsem nabýval praxi v oboru v montážních firmách. Po ukončení studia jsem krátce působil jako projektant vzduchotechniky ve firmě Klima-komplex s.r.o. v Liberci. Poté jsem 5 let projektoval vytápění, vnitřní vodovod, kanalizaci a odběrná plynová zařízení ve firmě El-projekt v Jilemnici. Od roku 2007 jsem autorizovaným inženýrem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru Technika prostředí staveb, Technická zařízení. Dva roky jsem dále pracoval jako projektant vytápění a technologických zařízení zdrojů tepla ve firmě Energis 92 s.r.o. v Hradci Králové. V roce 2009 jsem obdržel oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov.

  

            Samostatnou projektovou činnost jsem započal na konci roku 2009. Zabývám se tvorbou projektové dokumentace technických zařízení budov – především vytápěním, ohřevem teplé vody a vzduchotechniky. Zaměřuji se z větší části na sektor rodinných domů, bytových domů a penzionů. Provádím dále energetické posudky novostaveb i stávajících objektů. Posudky hodnotí objekt z hlediska tepelně-technických vlastností. Navrhuji zlepšení těchto parametrů pro maximální úsporu energie nutné pro udržení tepelné pohody v objektu. Pro novostavby (a stávající objekty s vytápěnou podlahovou plochou větší než 1000 m2) zpracovávám průkazy energetické náročnosti budov. U každé zakázky se snažím vyjít vstříc konkrétním požadavkům zákazníka a ty promítnout do energetické koncepce objektu. Návrh typu zdroje tepla, otopné soustavy, ohřevu teplé vody a větrání objektu je výsledkem společné komunikace s investorem a jeho finančních možností. Důraz je kladen na minimální provozní náklady projektovaného zařízení a dodaných energií při komfortu obsluhy zadaného investorem.