Nabízím zpracování projektové dokumentace vytápění, větrání a ohřevu teplé vody menších stavebních objektů (rodinných a bytových domů, penzionů atd.), energetické studie a průkazy energetické náročnosti budov, projekty a odborné posudky pro program Zelená úsporám.

  

Pro novostavby:

  

Podílení se na energetické koncepci domu již ve fázi jejího plánování:

 • - spolupráce s projektantem stavby na tepelně-technických vlastnostech obálky budovy pro dosažení požadovaného energetického standardu, zhotovení energetického štítku obálky
 • - konzultace o vhodném výběru zdroje tepla pro vytápění, větrání a ohřevu teplé vody
 • - zhotovení projektu vytápění, větrání a ohřevu teplé vody
 • - zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
  

Pro stávající objekty:

  
 • - provedení energetického posudku stavby (vč. odborného posudku pro program Zelená úsporám pro oblast podpory)
 • - zpracování projektu výměny stávajícího zdroje tepla a rozvodů otopného systému, projektu efektivního větrání a ohřevu teplé vody
 • - zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (je-li nutný)
  

Zelená úsporám

  

Zpracování dokumentace pro získání dotace z programu „Zelená úsporám“:

  

Oblast podpory A. Úspory energie na vytápění

  
 • - vypracování odborného posudku (posouzení tepelně-technických vlastností konstrukcí budov dle ČSN 73 0540, výpočet měrné potřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 13790 s okrajovými podmínkami podle TNI 73 0329 a 30)
 • - vyplnění krycího listu technických parametrů
  

Oblast podpory B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

  
 • - vypracování odborného posudku (posouzení tepelně-technických vlastností konstrukcí budov dle ČSN 73 0540, výpočet požadovaných hodnot dle dle ČSN EN ISO 13790, TNI 73 0329 a 30)
 • - vyplnění krycího listu technických parametrů
  

Oblast podpory C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

  

Vypracování kompletní projektové dokumentace vč. odborného posudku a vyplnění krycího list technických parametrů:

  
 • - výměny zdrojů tepla na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla (oblast C.1.)
 • - instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb (oblast C.2.)
 • - instalace solárně-termických kolektorů (oblast C.3.)