Cena projektové dokumentace, energetických posudků a průkazů energetické náročnosti je stanovena dle rozsahu prováděných prací, konkrétních požadavků investora a kvalitě dodaných podkladů.